Dobre kompanije završavaju prve

29.06.2018.
imageLoader

Čak 27% milenijalaca je spremno platiti više za proizvod

Millenials, milenijalci, generacija koja otprilike počinje s onima rođenima 1982. godine, a završava s onima rođenima 2004., već je dugo marketingašima, oglašivačima i svima koji se donekle barem bave komunikacijom najdraža riječ. Komunikacija se prilagođava milenijalskim potrebama i estetici, ističu se milenijalske poruke, svaki brief nosi u sebi milenijalce kao ključnu ciljnu skupinu.


Milenijalci – koji, usput budi rečeno, nisu više klinci koje treba zabaviti, otprilike četvrtina generacije su već roditelji – prva su generacija koja od brandova traži više. Žele više od pukih popusta i pogodnosti, žele više od krajnje kupnje. Žele da brandovi stanu iza nekih vrijednosti – čak polovica tvrdi da kupnjom podržavaju brandove koji podržavaju vrijednosti iza kojih i oni stoje. Novac, odnosno cijena nije presudna – čak 37% spremno je platiti i više, ako kompanija podržava vrijednosti koje su im važne.

76 posto ih vjeruje da su tvrtke pokretačka snaga važnih promjena

Novija istraživanja pokazuju da milenijska generacija ide i dalje u svojoj želji da stvori bolji svijet. Tako, na primjer, Deloitteovo istraživanje pokazuje da ih čak 76 posto vjeruje da su upravo tvrtke i kompanije ona pokretačka snaga koja će donijeti toliko važnu promjenu. Društvene promjene, smanjivanje nejednakosti, očuvanje okoliša, rješavanje gorućih ekoloških problema… milenijska generacija vjeruje da će promjena poteći iz domene poslovnog svijeta. Dodatno, čak 62 posto milenijalaca vjeruje da su poslovni lideri posvećeni poboljšanju i unaprjeđenju društva.

imageLoader

Zaposlenici rade 20% bolje ukoliko se osjećaju cijenjeno

Dodatno, među vrijednostima koje se nalaze visoko na listi prioriteta za tu generaciju nalazi se i mogućnost da čine dobro i pokreću promjenu – kroz svoje radno okruženje. Mogućnost da kroz razne programe društvene odgovornosti utječu na korisne društvene promjene za njih je veoma važna. I istraživanja, poput ovog Deloitteovog, pokazuju da će objeručke prihvatiti mogućnost rada upravo u tvrtkama koje nude takve pogodnosti.


Zadovoljni i stručni zaposlenici? Mogućnost napredovanja, učenja, školovanja? Pozitivan utjecaj na društvo, posao koji donosi promjenu i razliku, mogućnost konkretnog djelovanja – da. Sve su to vrijednosti koje su ovoj generaciji važne kada je riječ o vrednovanju brandova, potencijalnih poslodavaca i općenito slike o brandu.


A istraživanja dodatno potvrđuju njihov stav. Tvrtke u kojima postoji negativno, kompetitivno okruženje imaju prosječno 16% nižu profitabilnost i s vremenom 65% nižu cijenu dionica od tvrtki u kojima su zaposlenici pozitivni, angažirani i osjećaju se cijenjeno. Zaposlenici koji se osjećaju cijenjeno i zadovoljno pak rade 20% bolje, a šanse da napuste tvrtku niže su čak 87%.


Ima li to veze s novim generacijama koje dolaze? Do neke mjere – nove su generacije učinile mnogo na promjeni percepcije i poslovne kulture samom činjenicom da su počele podržavati brandove koji su inkluzivniji, osvješteniji i tolerantniji.

Možda to vrijedi imati na umu kada planiramo sljedeću komunikacijsku kampanju?

imageLoader