Fond#spasime

Uvod

Nakon što je Inicijativa #SPASIME organizirala jedan od najvećih prosvjeda posljednjih godina, osigurala podršku javnosti, javnih dionika i politika, ostvarila suradnju s udrugama civilnog društva te okupila velik broj zainteresiranih strana, osnovan je fond#spasime. S obzirom na to da mnoge žrtve nasilja ostaju u nasilničkim vezama jer ne raspolažu financijskim sredstvima potrebnim za odlazak od nasilnika, Inicijativa i Zaklada SOLIDARNA to su prepoznale te zajednički osnovale fond za hitnu pomoć i zaštitu žrtvama nasilja.

Inicijativa je uspjela u nečemu što udruge koje se ovom problematikom bave nisu u godinama rada: problem nasilja postaviti u središte javne rasprave, osigurati podršku javnosti na svim razinama da se problem nasilja adekvatno riješi, a tomu je tako jer su nastupili s pozicije ''općeg pitanja'' i društvenog angažmana koji nije imao ideološki predznak.

imageLoader

Naša uloga

Agencija Media Val bila je zadužena za cjelokupnu komunikacijsku podršku, plasiranje kampanje publiciteta o podizanju svijesti o obiteljskom i partnerskom nasilju u Hrvatskoj te organizaciju konferencije za medije na kojoj je predstavljen fond#spasime. Također je, u suradnji s partnerskom agencijom Fabulom, bila zadužena za organizaciju događaja koji je posebno označio kampanju – humanitarne večeri koja je održana u zagrebačkom hotelu Esplanade s izravnim TV prijenosom.

imageLoader

Rezultati

Komunikacijska kampanja koja je trajala mjesec dana rezultirala je s 41 TV prilogom, 41 radio prilogom ili tematskom emisijom, 82 objave u tiskanim medijima, 277 objava na Internet portalima i 1 specijalnim izdanjem u 24sata. U dogovoru s medijskim partnerima provedena je promotivna kampanja u trajanju od 2 tjedna na svim bitnim nacionalnim internetskim portalima te u njihovim tiskanim izdanjima, kao i na RTL Televiziji koja je izradila i TV spot za potrebe kampanje, ali i organizirala prijenos uživo humanitarne večeri. Promotivne spotove puštale su i sve relevantne radijske postaje, a ustupljene su nam i sve važne pozicije OOH.

Tako intenzivnim pritiskom putem svih raspoloživih komunikacijskih kanala uspjeli smo senzibilizirati javnost na temu borbe protiv nasilja, prikupiti 400.000 kuna i ono najvažnije – utjecati na promjenu Kaznenog zakona u kojem stavak 1. članka 152. starog zakona, a koji se odnosi na kazneno djelo spolni odnošaj bez pristanka, postaje stavak 1., članka 153. novog Kaznenog zakona i tretira se kao kazneno djelo silovanja.